Nacionalni park Tara

Masiv planine Tare nalazi se u severozapadnom delu zapadne Srbije, oivičen dubokim kanjonom reke Drine, dok mu se ogranci spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, gde se spaja sa ograncima Zlatibora.

*jezero Zaovine  

*Reka Drina


*Vidikovac Crnjeskovo

*Vidikovac Banjska Stena