Biljana

Da li će još neko čuti "...Znaš li kakva je banatska ravnica, šta je šor i…