JEDNA KRATKA PRIČA…

Vožnja od Mitrovca do vidikovca Banjska stena, bila je kao i svaka druga. U stvari, trebala…