Dvorci Vojvodine – Fantast

Retki su oni koji su svoje snove pretvorili u javu. Jedan od njih bio je Bogdan…