Od Perućca do Višegrada

Biti gost u Nacionalnom parku Tara, a ne upoznati se sa Drinom, značilo bi isto toliko…